Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
פרה אוכלת. צילום: יחידת המספוא, השירותים הווטרינריים
אושר החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד - 2014
אושר החוק שמסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת - Farm to Fork" חוק זה יכנס לתוקף בעוד כשנתיים. עד לכניסת החוק החדש לתוקף, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח "צו המספוא".
המשך
מסגרת
  

ספריית המכון הווטרינרי
צער בעלי חיים
הנחיות לנכנסים / ליוצאים מהארץ בלווי חיות מחמד
עיקור בעלי חיים
מחלות בעלי חיים
חדשות המכון הווטרינרי
הערכת השו"ט על ידי ה-O.I.E
ד"ר מוניקה לשקוביץ-מזוז (שניה משמאל) עם התעודה, צילום: דר' מישל בלאיש
עובדת המכון הווטרינרי זכתה בפרס הצטיינות מטעם נציבות שירות המדינה
גאווה למכון הווטרינרי – ד"ר מוניקה לשקוביץ-מזוז מהחטיבה לפרזיטולוגיה קיבלה ביום 23/2/14 פרס עובדת מעולה מטעם נציבות שירות המדינה, בטקס ההוקרה השנתי על הישגים מיוחדים בשירות המדינה שהתקיים במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
המשך
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/hatuley_rehov_2014.htm
החל המבצע הארצי לעיקור וסירוס חתולי רחוב בהיקף של 4.5 מליון ₪
כבכל שנה, גם בשנת 2014 יסייע משרד החקלאות ופיתוח הכפר לרשויות המקומיות לממן עיקור וסירוס של חתולי רחוב. על הרשויות המקומיות המעוניינות בתמיכה, לרבות איגודי ערים לשירות וטרינרי, לפנות בבקשה אל שירותים הווטרינריים.
המשך
העלאת המודעות לחשיבות החיסון לכלבת
העלאת המודעות למחלת הכלבת
בשנת 2013 התגלו בישראל 29 מקרי כלבת. רוב המקרים התגלו בצפון הארץ, באזור צפת, רמה"ג. השירותים הווטרינרים קוראים לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעירייה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה.
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
שפעת העופות ידועה כנגיף של עופות החל משנת 1901. בשנת 1955 זוהה זן ספציפי של נגיף השפעת כגורם למה שנקרא באותם ימים קדחת העופות. מאז נמצא שנגיפי שפעת העופות יכולים לגרום לתחלואה ותמותה בדרגות שונות. כל בעלי הכנף, במידה זאת או אחרת, רגישים לנגיפי שפעת העופות. טווח הסימנים הקליניים של המחלה רחב ביותר ורובם אינו מצביע באופן חד משמעי על נוכחות השפעת.
המשך
חדשות
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
07/04/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, שנת 2014
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
23/03/2014
תוכנית אכלוס מקנה לשנת 2014
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
09/03/2014
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודש ינואר-פברואר, 2014
01/01/2014
מבצע חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2014
              

 

המכון הווטרינרי
ע"ש קמרון

צער בעלי חיים
יבוא ויצוא
כלבת
שפעת העופות
מחלות בעלי חיים

ועדות שו"ט
תשלומים מקוונים
אלפון השו"ט
והמכון הווטרינרי
אמצעי משמעת
רופאים וטרינרים
מוקד חירום
טפסים להורדה
רופאים וטרינרים
מרכז ארצי לרישום כלבים
חוזרים מנהל שו"ט
דיווחים ל-O.I.E
חדשות וטרינריות מהעולם