Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב – שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקונים לחוק צער בעלי חייםחוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב – שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקונים לחוק צער בעלי חיים
חוק צער בעלי חיים יעודכן ויורחב – שר החקלאות יביא לאישור ועדת שרים לחקיקה תיקונים לחוק צער בעלי חיים
אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר: ״מקרי התעללות בבעלי חיים, שלצערי גוברים בחודשים האחרונים, ראויים לטיפול ביד קשה ובענישה משמעותית. הצעת החוק מגלמת שינויים מתבקשים בחוק, שיאפשרו להגביר את האכיפה והענישה ולמנוע התעללות בבעלי החיים״. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם שורת תיקונים לחוק צער בעלי חיים הנוגעים לאופן יישום החוק ואכיפתו, ביום ראשון (7.6.15) יגיש שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, לוועדת שרים לענייני חקיקה שורת תיקונים לחוק. תזכיר החוק הופץ לפני מספר חודשים להערות הציבור, ועתה הוא מובא לאישור הוועדה.
המשך
מסגרת
  

ספריית המכון הווטרינרי
צער בעלי חיים
הנחיות לנכנסים / ליוצאים מהארץ בלווי חיות מחמד
עיקור בעלי חיים
מחלות בעלי חיים
הערכת השו"ט על ידי ה-O.I.E
כלב צילום: דר' נירית צפורי ברקי
סקר נתונים סטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
כמה כלבים נרשמו במרכז מיום הקמתו ועד היום?
מהו השם הפופולארי ביותר שכבש את המקום הראשון במשך עשור?
המשך
כלבים שחולצו מכפר יונה. צילום: דר' נירית צפורי ברקי
חילוץ כלבים מחווה בכפר יונה
בפעילות מפקחי משרד החקלאות נמצאו במקום, בתנאים ירודים, כ- 30 כלבים, 21 מתוכם בוגרים, ששימשו על פי החשד להרבעה, ו- 10 גורים, בעיקר מהגזעים: פקינז, שיצו, רועה גרמני.
המשך
העלאת המודעות למחלת הכלבת
העלאת המודעות למחלת הכלבת
מתחילת שנת 2015 התגלו בישראל 11 מקרי כלבת. כל המקרים התגלו בצפון הארץ, באזור צפת ורמה"ג. השירותים הווטרינרים קוראים לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעירייה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה.
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
שפעת העופות ידועה כנגיף של עופות החל משנת 1901. בשנת 1955 זוהה זן ספציפי של נגיף השפעת כגורם למה שנקרא באותם ימים קדחת העופות. מאז נמצא שנגיפי שפעת העופות יכולים לגרום לתחלואה ותמותה בדרגות שונות. כל בעלי הכנף, במידה זאת או אחרת, רגישים לנגיפי שפעת העופות.
המשך
חדשות
13/05/2015
בחינת רישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם באוניברסיטה מוכרת בחו"ל תתקיים בתאריך 23.7.15
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
28/06/2015
הזמנה למפגש רופאי צאן - 28.7.15
25/06/2015
דרישות לרישום תכשיר כימי וטרינרי
25/06/2015
נוהל שחיטת צאן מחוץ לבית מטבחיים "שחיטה פולחנית"
18/06/2015
תעודת בריאות לחיות מחמד בליווי הבעלים לקהיליה
18/06/2015
הודעת סיום ל-O.I.E שפעת העופות - 12.5.15
18/06/2015
דיווח המשך 19 ל-O.I.E ניוקסל - 18.6.15
18/06/2015
תעודת בריאות כללית לייצוא חיות מחמד לאיחוד האירופי - Veterinary certificate for import into the union of dogs, cats and ferrets
16/06/2015
מפת כלבת בישראל 2015
16/06/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
14/06/2015
Sarcoptes scabiei in pigs in Israel
09/06/2015
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"
07/06/2015
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
07/06/2015
סכומי אגרות חיסון כלבת לשנת 2015
07/06/2015
זואונוזות בכבשים ועיזים
02/06/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
25/05/2015
נוהל מתן היתרי הובלה למקנה
20/05/2015
אזהרה לציבור בעקבות שני מקרי הכלבת בימים האחרונים
18/05/2015
הודעה ללולנים - מאי 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
              

 

המכון הווטרינרי
ע"ש קמרון

צער בעלי חיים
יבוא ויצוא
כלבת
שפעת העופות
מחלות בעלי חיים

ועדות שו"ט
תשלומים מקוונים
אלפון השו"ט
והמכון הווטרינרי
אמצעי משמעת
רופאים וטרינרים
מוקד חירום
טפסים להורדה
רופאים וטרינרים
מרכז ארצי לרישום כלבים
חוזרים מנהל שו"ט
דיווחים ל-O.I.E
חדשות וטרינריות מהעולם