Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
כלב
יום הכלבת הבינלאומי לשנת 2014 צוין ב - 28 בספטמבר
הנגיף הגורם למחלה קטלני לבעלי חיים כמו גם לבני אדם, וחשוך מרפא. מתוך שאיפה למגר את המחלה, הכריזו ארגון הבריאות העולמי (WHO), הארגון למחלות מדבקות (CDC) והארגון למחלות בעלי חיים (OIE) על יום משותף למלחמה בכלבת, תחת הכותרת "בואו נעשה ממחלת הכלבת היסטוריה".
המשך
מסגרת
  

ספריית המכון הווטרינרי
צער בעלי חיים
הנחיות לנכנסים / ליוצאים מהארץ בלווי חיות מחמד
עיקור בעלי חיים
מחלות בעלי חיים
חדשות המכון הווטרינרי
הערכת השו"ט על ידי ה-O.I.E
השירותים הווטרינריים
מעבדת המכון הווטרינרי הוכרה כמעבדת ייחוס של ה- FAO
המעבדה לברוצלוזיס הוכרה במהלך חודש מרס 2014 כמעבדת ייחוס (רפרנטית) של הארגון הבין לאומי למזון וחקלאות – FAO. ההכרה במעמד המעבדה נחתמה לאחר בחינה מדוקדקת של הישגי המעבדה בתחומי האבחון, החיסון, המחקר הבקטריולוגי ובשותפויות מחקר בין-לאומיות.
המשך
פרות אוכלות, צילום: ויקימדיה, Photos Public Domain
אושר החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד - 2014
אושר החוק שמסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי. חוק זה יכנס לתוקף בעוד כשנתיים. עד לכניסתו לתוקף, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח "צו המספוא".
המשך
העלאת המודעות לחשיבות החיסון לכלבת
העלאת המודעות למחלת הכלבת
מתחילת שנת 2014 התגלו בישראל 3 מקרי כלבת. כל המקרים התגלו בצפון הארץ, באזור צפת ורמה"ג. השירותים הווטרינרים קוראים לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעירייה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה.
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
שפעת העופות ידועה כנגיף של עופות החל משנת 1901. בשנת 1955 זוהה זן ספציפי של נגיף השפעת כגורם למה שנקרא באותם ימים קדחת העופות. מאז נמצא שנגיפי שפעת העופות יכולים לגרום לתחלואה ותמותה בדרגות שונות. כל בעלי הכנף, במידה זאת או אחרת, רגישים לנגיפי שפעת העופות.
המשך
חדשות
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
20/10/2014
נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
28/09/2014
יום הכלבת הבינלאומי 2014
23/09/2014
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2014
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
26/03/2014
יצוא חיות מחמד - תיעוד בדיקות דם
              

 

המכון הווטרינרי
ע"ש קמרון

צער בעלי חיים
יבוא ויצוא
כלבת
שפעת העופות
מחלות בעלי חיים

ועדות שו"ט
תשלומים מקוונים
אלפון השו"ט
והמכון הווטרינרי
אמצעי משמעת
רופאים וטרינרים
מוקד חירום
טפסים להורדה
רופאים וטרינרים
מרכז ארצי לרישום כלבים
חוזרים מנהל שו"ט
דיווחים ל-O.I.E
חדשות וטרינריות מהעולם