Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מרץ-יוני 2004
תאריך כותרת יחידה מפרסם
 30/06/2004 EHD - חשד למחלה דימומית אפיזואוטית בבקר ד"ר י. ירוחם Apizoaotit.pdf  
 30/06/2004 יבוא עגלים לישראל ולרש"פ - ינואר-דצמבר 2003 ד"ר ר. עוזרי YevuAgalim.pdf  
 30/06/2004 מחלת אבולה ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 מחלת ניפה Nipah virus ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 סיכום שחיטה בשנת 2003 לפי בתי מטבחיים Shchita.pdf  
 30/06/2004 מערכת דיווח חדשה למחלות בעלי חיים באירגון העולמי ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 התפרצות של דלקת הריאות וקרום הריאות בבקר בזמביה - ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 לקט ידיעות על לישמניה מהעולם ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 מדיניות OIE לפיקוח על מחלות מדבקות באמצעות חיסון ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 רמת עמידות עדר למחלה לאחר חיסונו ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 גורמי שלשול בארנבונים ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 דיווח על שפעת העופות בעולם המערבי ד"ר מ. ון-האם    
 30/06/2004 טריפנוזומיאזיס (Trypanosomiasis) ד"ר מ. ון-האם התפלגות הטרוגנית של טריפנוזומיאזיס ביבשת אפריקה -  
 30/06/2004 נפש כל חי ד"ר א. שור    
 30/06/2004 חיות מחמד בבית הדין לענייני משפחה ד"ר ד. בן-דב    
 30/06/2004 מחלות רשומות לתקופה ינואר-מרץ 2004 ד"ר מ. ון-האם Machalot.pdf