Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
תלונות וערעורים
תאריך כותרת יחידה מפרסם
 06/11/2011 החלטה בעניין ביטול רישיון להחזקתו של כלב מסוכן - ד"ר רוני עוזרי החלטה לעניין ביטול רישיון להחזקתו של כלב מסוכן - 3/10/2011