Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
החל מיום 19.1.2014 עודכנו מחירי הבדיקות במכון הווטרינרי. 

לפירוט סוגי הבדיקות החדשות המוצעות במעבדות המכון הווטרינרי

לטבלה המפרטת את סוגי ומחירי הבדיקות לחץ כאן