Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
פיקוח על יבוא ויצוא בעלי חיים ומוצריהם
סיכום נתוני יבוא יצוא לשנת 2011
חדשות
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
22/01/2015
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ
29/12/2014
תיקון הנחיות יצוא חיות מחמד למדינות הקהילייה האירופאית שלא לצרכים מסחריים
16/12/2014
הנחיות יצוא חיות מחמד לשוק האירופי - 16.12.14
30/11/2014
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל