Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
סקרייפי

סקרייפי (Scrapie) היא מחלה עצבית-ניוונית מדבקת בכבשים ועיזים, המאופיינת בשינויים ספוגיים במערכת העצבים המרכזית של בעלי החיים וגורמת בסופו של דבר למוות. המחלה מוכרת בעולם מעל מאתיים וחמישים שנה.רקע כללי
סימני המחלה
מניעת המחלה
מידע על מחלת סקרייפי