Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
כלבת

מחלת הכלבת (Rabies) ידועה ונפוצה בכל חלקי העולם מאז שחר ההיסטוריה האנושית. המחלה הינה חשוכת מרפא ונגרמת על ידי נגיף. מרגע הופעת סימנים קליניים ראשונים בבעל החיים אין אפשרות להצילו והמוות הינו וודאי ומוחלט. נגיף הכלבת פוגע בכל היונקים, ומועבר ברוק, בעיקר על ידי נשיכה.
את המחלה ניתן למנוע בבבעלי חיים על ידי חיסון הניתן מבעוד מועד, ובבני אדם באמצעות חיסון לאחר חשיפה לנגיף.

ישראל והמדינות השכנות נגועות במחלת הכלבת. אי לכך, מדי שנה ישנו צורך לטפל בכמאות אנשים אשר ננשכו או נחשפו למגע עם בעלי חיים נגועים או חשודים כנגועים במחלת הכלבת.רקע כללי
סימני המחלה
מניעת המחלה
עזרה ראשונה
מעבדה לכלבת
קבלת הרשאה לחיסון כלבת
התפלגות מקרי כלבת בישראל - מפות ודו"חות תקופתיים
שאלות ותשובות בנושא מחלת הכלבתמידע אודות מחלת הכלבת
האפדמיולוגיה של אבחון וביעור הכלבת בישראל 1948 - 1997האפדמיולוגיה של אבחון וביעור הכלבת בישראל 1948 - 1997
מידע אודות מחלת הכלבת בשפה הערבית
יום הכלבת הבינלאומי 2014
קישורים
המרכז הארצי לרישום כלבים
החסון האוראלי של חיות בר נגד מחלת הכלבת בישראל
כלב
חדשות