Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
נהלים
תאריך כותרת יחידה מפרסם
 11/03/2015 עמדת השירותים הווטרינריים בנושא המלצה למשרד שירותים וטרינריים ד"ר רוני עוזרי למסמך המלא  
 27/01/2015 עדכון נוהל שליטה וטיפול בבעלי חיים משוטטים שירותים וטרינריים ד"ר רוני עוזרי לקריאת הנוהל המלא  
 14/12/2014 הוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, מערך בריאות עופות הוראות חיסון לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות, עופות  
 20/10/2014 נוהל טיפול בתלונות דיווח למרכז רישום כלבים ד"ר בוריס יעקובסון לעיון בנוהל טיפול בתלונות דיווח  
 01/10/2014 נוהל שליטה וטיפול בבעלי חיים משוטטים ומתפראים שירותים וטרינריים ד"ר רוני עוזרי לקריאת הנוהל המלא  
 01/10/2014 נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב שירותים וטרינריים ד"ר רוני עוזרי לקריאת נוהל 03-01.20 במלואו  
 02/09/2014 דרישות האגף לפיקוח על מזון בעלי חיים למתן / חידוש מזון לבעלי חיים ד"ר חן חיון    
 20/02/2014 נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת ד"ר רוני עוזרי לנוהל  
 09/02/2014 נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות ד"ר בוריס יעקובסון לנוהל  
 16/12/2013 נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס צער בעלי חיים ד"ר דגנית בן-דב לנוהל תמיכה עיקור חתולי רחוב לשנת 2014  
 02/12/2013 נוהל הקצאת מקומות ותחנות הסגר למקנה מיובא יבוא - יצוא ד"ר שלמה גראזי נוהל הקצאת מקומות ותחנות הסגר למקנה מיובא  
 11/11/2013 הנחיות לקבלת היתר יבוא למוצרים מבעלי חיים מטעם מזון לבעלי חיים פנינה אורן שנידור להנחיות המלאות  
 27/10/2013 נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת ד"ר רוני עוזרי לתיקון לנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב -2013  
 07/10/2013 מפרט לרישוי עסקים אחיד למפעל מזון לבעלי חיים מזון לבעלי חיים פנינה אורן שנידור למפרט המלא  
 22/08/2013 נוהל טיפול בבהמה רובצת - בתוקף החל מה-1.9.13 ד"ר רוני עוזרי לנוהל המלא  
 19/08/2013 נוהל יבוא כלב מגזע מיני בול טרייר יבוא - יצוא ד"ר שלמה גראזי למידע מורחב  
 14/08/2013 נוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת תכשירים וטרינריים ד"ר ארז לוברני להחלטה בעניין נוהל רישום תרכיבים וטרינריים שנרשמו במדינה מוכרת במסלול הכרה  
 04/07/2013 נוהל מבצע חיסון כלבת יזום בכלבים ביישובים באזורי ד"ר בוריס יעקובסון לנוהל בשפה העברית  
 03/07/2013 נוהל הפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת, ד"ר נדב גלאון לנוהל המלא  
 23/05/2013 נוהל שליטה וטיפול בבעלי חיים משוטטים ומתפראים ד"ר רוני עוזרי לנוהל  
 10/04/2013 נוהל עבודה בנושא פניות ציבור בתחום הווטרינריה עופר אופן לנוהל העבודה בנושא פניות בתחום הווטרינריה למוקד הטלפוני לפניות הציבור ביחידת הפיצו"ח  
 14/03/2013 נוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל פיקוח על מוצרים מהחי דר' מיכל חנוביץ ציוני לנוהל הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל  
 19/12/2012 נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת תכנון כפרי אזורי - משרד החקלאות ופיתוח הכפר לנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים  
 02/12/2012 נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס ד"ר עמית בן-שמחון נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2013  
 02/12/2012 נוהל פיקוח וטרינרי על ייצור חלב נאקות ד"ר רוני עוזרי לנוהל המלא  
 25/11/2012 כתב מינוי הרופאים הווטרינריים העירוניים כ"מנהל" ד"ר נדב גלאון כתב מינוי הרופאים הווטרינריים העירוניים כ"מנהל" לעניין דיון בבקשות ומתן פטור לפי  
 18/11/2012 נוהל פיקוח וטרינרי על ייצור חלב אתונות שירותים וטרינריים ד"ר צביה מילדנברג, ד"ר אלי ויטמן לנוהל המלא  
 15/10/2012 נוהל למתן היתרי הובלה לחזירים בריאות חזירים ד"ר שאול פוצי נוהל למתן היתרי הובלה לחזירים  
 02/07/2012 נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים  
 30/05/2012 נהלים לפיקוח וטרינרי במכון לפינוי ולכילוי פסדים של ד"ר רוני עוזרי נהלים לפיקוח וטרינרי במכון לפינוי ולכילוי פסדים של בעלי חיים  
 25/03/2012 נוהל העברת בקר מגיל 21 חודשים ומעלה בין משקים נוהל העברת בקר מגיל 21 חודשים ומעלה בין משקים למטרת גידול  
 11/01/2012 נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס ד"ר נירית צפורי-ברקי נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012  
 07/11/2011 בקשה לאישור מקום הסגר ד"ר שלמה גראזי טופס בקשה מקום הסגר  
 07/11/2011 בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום/תחנת הסגר למקנה ד"ר שלמה גראזי בקשה להקצאת מועדי אכלוס במקום/תחנת הסגר למקנה מיובא לשנת 2011  
 03/07/2011 נוהל חירום - חיות מחמד ד"ר דגנית בן-דב, ד"ר נירית צפורי נוהל חירום – חיות מחמד  
 15/06/2011 נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור לחתולי ד"ר דגנית בן-דב נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב - 2011  
 05/01/2011 נהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או מערך בריאות עופות נהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל  
 23/11/2010 נוהל מתקן מוגן הכרה והפעלה - 2010 ד"ר משה חיימוביץ' נוהל מתקן מוגן הכרה והפעלה - 2010  
 15/10/2009 נהלי אשפוז בעלי חיים במרפאה וטרינרית נהלי אשפוז בעל חיים במרפאה וטרינרית  
 15/10/2009 נהלי הרדמה noalim2.pdf  
 15/10/2009 נהלי השתלמות רופאים ווטרינריים נהלי השתלמות מקצועית רופאים וטרינריים  
 15/10/2009 נהלי כלבת - פעילות המערכת הווטרינרית באירוע כלבת מעבדה לכלבת noal1.pdf  
 15/10/2009 נהלי עבודה לרופאים וטרינריים המטפלים בחיות מחמד - קובץ נהלים מקצועיים לרופאים וטרינריים לטיפול בחיות מחמד - בתוקף מיום 1/1/2010  
 15/10/2009 נהלי קשר וטרינר-לקוח noalim4.pdf  
 15/10/2009 נהלי שמירת נתונים במרפאה וטרינרית נהלי שמירת נתונים במרפאה וטרינרית  
 15/10/2009 נוהל קיום אירועי סוסים בריאות סוסים ד"ר משה חיימוביץ' susim.pdf  
 15/10/2009 נהלי כירורגיה נהלים מקצועיים - כירורגיה חדש  
 29/07/2009 נוהל לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין ד"ר רוני עוזרי נוהל לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין  
 06/05/2008 רענון הנחיות טיפול בחתולי-רחוב - 6/5/2008 ד"ר רוני עוזרי טיפול בחתולי רחוב - רענון הנחיות  
 17/03/2005 נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות - ד"ר משה חיימוביץ' נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות - 17/3/2005