Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
סיכול ניסיון הברחת בשר הודו משטח הסגר. צילום: עידן לביא
סוכל ניסיון להברחת בשר הודו, מתוך שטח הסגר, אשר יועד על פי החשד, למסעדה באזור חדרה
רכב פרטי העמוס בחלקו האחורי בקרטונים, שנסע באזור חדרה, עורר את חשדם של מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושוטרי מג"ב. הרכב נעצר לבדיקה, בסיומה הסתבר כי החשד היה במקומו.
המשך
מסגרת
  

ספריית המכון הווטרינרי
צער בעלי חיים
הנחיות לנכנסים / ליוצאים מהארץ בלווי חיות מחמד
עיקור בעלי חיים
מחלות בעלי חיים
חדשות המכון הווטרינרי
הערכת השו"ט על ידי ה-O.I.E
גור רוטוויילר שעבר התעללות
נס חנוכה - דיווח שהתקבל במשרד החקלאות הביא להצלת כלבת רוטוויילר ושלושת גוריה בבית בכפר חסידים.
סביב זנבות הכלבים נקשרו גומיות במטרה לגרום לנמק ולהביא לנשירת זנבותיהם. הפעולה אסורה על פי חוק ומהווה התעללות חמורה עד כדי התאכזרות בכלבים.
המשך
התעללות בכלבים
מפקחי משרד החקלאות בשיתוף עמותת "תנו לחיות לחיות" פינו 67(!!!) כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במשק במושב בדרום
הכלבים, הוחזקו בתנאים קשים בתוך כלובים מזוהמים ומצחינים, במרחב מחייה שאינו מאפשר להם קיום בסיסי.
המשך
העלאת המודעות לחשיבות החיסון לכלבת
העלאת המודעות למחלת הכלבת
מתחילת שנת 2015 התגלו בישראל 3 מקרי כלבת. כל המקרים התגלו בצפון הארץ, באזור צפת ורמה"ג. השירותים הווטרינרים קוראים לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעירייה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה.
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
שפעת העופות ידועה כנגיף של עופות החל משנת 1901. בשנת 1955 זוהה זן ספציפי של נגיף השפעת כגורם למה שנקרא באותם ימים קדחת העופות. מאז נמצא שנגיפי שפעת העופות יכולים לגרום לתחלואה ותמותה בדרגות שונות. כל בעלי הכנף, במידה זאת או אחרת, רגישים לנגיפי שפעת העופות.
המשך
חדשות
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
05/03/2015
תעודת שחרור מוצרים מבעלי חיים ומספוא מהנמל
05/03/2015
פורום צאן - 16.2.15
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
23/02/2015
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2014
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009
22/02/2015
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015
22/02/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
01/02/2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2015
              

 

המכון הווטרינרי
ע"ש קמרון

צער בעלי חיים
יבוא ויצוא
כלבת
שפעת העופות
מחלות בעלי חיים

ועדות שו"ט
תשלומים מקוונים
אלפון השו"ט
והמכון הווטרינרי
אמצעי משמעת
רופאים וטרינרים
מוקד חירום
טפסים להורדה
רופאים וטרינרים
מרכז ארצי לרישום כלבים
חוזרים מנהל שו"ט
דיווחים ל-O.I.E
חדשות וטרינריות מהעולם