Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מפת האתר
אודות
מי אנחנו
לחץ להרחבהמנהל השירותים הווטרינריים
המבנה הארגוני
כתובות וטלפונים
לחץ להרחבהועדות השירותים הווטרינריים
אירועים מיוחדים
יחידות
לחץ להרחבהמנהלה שו"ט
לחץ להרחבהאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות
לחץ להרחבהבריאות דבורים
לחץ להרחבהבריאות דגים
לחץ להרחבהבריאות סוסים
לחץ להרחבהבריאות צאן
בריאות בקר
לחץ להרחבהבריאות חזירים
לחץ להרחבהבתי מטבחיים
לחץ להרחבההמכון הווטרינרי ע"ש קמרון
לחץ להרחבהיבוא יצוא שו"ט
לחץ להרחבהמערך בריאות עופות
לחץ להרחבהפיקוח על מוצרים מהחי
לחץ להרחבהמזון לבעלי חיים (מספוא)
לחץ להרחבהצער בעלי חיים
לחץ להרחבהשירותים וטרינריים בשדה
לחץ להרחבהתכשירים וטרינריים
חוקים והסכמים
חוקים ופקודות
לחץ להרחבהטיוטות לחוקים, תקנות ונהלים
נהלים
צווים
לחץ להרחבהתקנות
אתיקה מקצועית
חוקי עזר רשותיים בנושא בעלי חיים
חוות דעת משפטיות
רישוי עסקים
נושאים
לחץ להרחבהמניעה, פיקוח וביעור מחלות בעלי חיים ומחלות זואונוטיות (המועברות לאדם)
לחץ להרחבהמאגר רופאים וטרינרים בישראל
לחץ להרחבהמערך בריאות בעלי חיים
הוראות לשעת חירום - חיות מחמד
לחץ להרחבהאמצעי משמעת ונוהל טיפול בתלונות - רופאים וטרינרים
לחץ להרחבהפסקי דין בנושא וטרינריה
לחץ להרחבהפרויקט תאומות ראשון - EU SIVIA TWINNING
לחץ להרחבהפרויקט תאומות שני - EU KVI TWINNING
ייצוג מדינת ישראל בארגונים בינלאומיים רשמיים
חדשות וטרינריות מהעולם
שאלות ותשובות בנושאים וטרינריים
פרויקט ברוצלוזיס בנגב
שירותים
פניות הציבור
אבחון, ניטור ומעקב אחר מחלות בעלי חיים
מתן היתרי יבוא יצוא
לחץ להרחבהרישוי רופאים וטרינרים ומתן הסמכות
רישוי תעשיות מזון
פיקוח ורישום תכשירים וטרינריים
רישוי תרכיבים וטרינריים, חומרי חיטוי וקוטלי חרקים
לחץ להרחבההמרכז הארצי לרישום כלבים
ספרייה וטרינרית
אגרות ודמי שירות שו"ט - 2016
תשלומים מקוונים
מחקר ופיתוח ברפואה וטרינרית
טפסים להורדה
קורסים וימי עיון
עדכון הציבור במידע בעל עניין וטרינרי
מפת הגעה לשירותים הווטרינריים
לחץ להרחבהקישורים שימושיים
פרסומים
לחץ להרחבהדו"חות שנתיים
חדשות והודעות להורדה
חיפוש מסמכים לפי סוגי מידע
חיפוש פרסומים
לחץ להרחבהימי עיון בשירותים הווטרינריים
רשימת הסקרים
באיזו מידה אתם שבעי רצון מאתר האינטרנט החדש של השירותים הווטרינריים?
באילו מהנושאים הבאים היית שמח לקבל מידע רב יותר באתר השירותים הווטרינרים?
דיווח לשו"ט אודות הזנחה / התעללות בבעלי חיים
אודות האתר
חוק חופש המידע
ירחונים
מרץ-יוני 2004
ינואר-פברואר 2004
נובמבר-דצמבר 2003
ספטמבר-אוקטובר 2003
תנאי שימוש
הסבר RSS