Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערך בריאות עופות
תאריך כותרת יחידה מפרסם
 23/06/2016 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.16 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 21/06/2016 הודעה ללולנים - יוני 2016 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 01/06/2016 התפרצות ניוקסל בלהקת מטילות בכרם-בן-זמרה - 29.5.16 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 16/05/2016 הודעה ללולנים - מאי 2016 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 17/04/2016 הודעה ללולנים - אפריל 2016 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 16/03/2016 הודעה ללולנים - מרץ 2016 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 17/02/2016 הודעה ללולנים - פברואר 2016 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 18/01/2016 הודעה ללולנים - ינואר 2016 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 16/12/2015 קורס משגיחי עופות יפתח ב-21.1.2016 מערך בריאות עופות ד"ר מיכל פרי מרקוביץ    
 16/12/2015 הודעה ללולנים - דצמבר 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 07/12/2015 הודעה ללולנים - נובמבר 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 12/11/2015 רשימות משקים לגידול בגושי גיל אחיד בפטם והודים מערך בריאות עופות ד"ר מיכל פרי מרקוביץ    
 11/11/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 10.11.15 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 18/10/2015 הודעה ללולנים - אוקטובר 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 16/09/2015 הודעה ללולנים - ספטמבר 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 19/08/2015 הודעה ללולנים - אוגוסט 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 22/07/2015 התפרצות נוספת של שפעת העופות ברצועת עזה - 22.7.15 מערך בריאות עופות דוברות משרד החקלאות    
 14/07/2015 קורס משגיחי הובלת עופות יפתח בתאריך 13.8.15 מערך בריאות עופות ד"ר שגית נגר    
 19/05/2015 שפעת עופות התגלתה בלול במושב בצת - 19.5.15 מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 18/05/2015 הודעה ללולנים - מאי 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 16/04/2015 הודעה ללולנים - אפריל 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 26/03/2015 עדכונים למחסני עופות - 16.3.15 מערך בריאות עופות אייל לוי    
 26/03/2015 רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים מערך בריאות עופות אייל לוי    
 16/03/2015 הודעה ללולנים - מרץ 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 25/02/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 22/02/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 16/02/2015 הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל אפידמיולוגיה מחלות הודעת המשך 13 ניוקסל 15-02-2015.pdf  
 16/02/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 11/02/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 11/02/2015 שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 10/02/2015 הודעה ללולנים - פברואר 2015 מערך בריאות עופות    
 08/02/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 05/02/2015 משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 03/02/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 03/02/2015 עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 02/02/2015 מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות מערך בריאות עופות למדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות  
 01/02/2015 עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 29/01/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 29.1.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 29/01/2015 נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 26/01/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 26/01/2015 סוכל ניסיון להברחת בשר הודו, מתוך שטח הסגר, אשר יועד על פי החשד, למסעדה באזור חדרה פיקוח על מוצרים מהחי דפנה יוריסטה    
 26/01/2015 עידכון הטיפול בשפעת העופות - 26 בינואר 2015 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 25/01/2015 דיווח המשך 1 שפעת העופות אפידמיולוגיה מחלות דיווח המשך 1 שפעת עופות 25-01-15.pdf  
 25/01/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.01.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 25/01/2015 עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015 מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 25/01/2015 עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015 מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 23/01/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 23.01.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 22/01/2015 טפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופות מערך בריאות עופות    
 21/01/2015 עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 21/01/2015 שפעת העופות - מידע לתושב מערך בריאות עופות ד"ר אורנית אשוח    
 19/01/2015 הודעה ללולנים - ינואר 2015 מערך בריאות עופות    
 19/01/2015 עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 18/01/2015 דיווח דחוף - שפעת העופות אפידמיולוגיה מחלות דיווח דחוף שפעת עופות 18-01-15.pdf  
 18/01/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 18.1.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 18/01/2015 עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015 מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 18/01/2015 מקרה של שפעת עופות התגלה במושב אביאל, סמוך לחדרה מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 16/01/2015 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.1.15 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 16/01/2015 אובחנה התפרצות מחלת שפעת עופות במשק הודים בישוב אביאל מערך בריאות עופות ד"ר מיכל פרי-מרקוביץ'    
 29/12/2014 הודעת המשך מספר 12 למחלת ניוקסל אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש הודעת המשך 12 ניוקסל 24-12-2014.pdf  
 29/12/2014 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 27.12.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 25/12/2014 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.12.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 16/12/2014 הודעה ללולנים - דצמבר 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 15/12/2014 הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש הודעת המשך 11 ניוקסל 14-12-2014.pdf  
 11/12/2014 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 10/12/2014 איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל מערך בריאות עופות ד"ר נדב גלאון    
 30/11/2014 ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 25/11/2014 יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לצפייה בהזמנה ליום העיון ובסדר היום  
 20/11/2014 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 20/11/2014 הודעה ללולנים - נובמבר 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 19/10/2014 הודעה ללולנים - אוקטובר 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 01/10/2014 איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 21/09/2014 המחשת פעילותם של חומרי חיטוי מערך בריאות עופות ד"ר אמנון ענבר    
 21/09/2014 הודעה ללולנים - ספטמבר 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 11/09/2014 בקשה לייצור תרכיב אוטוגני מערך בריאות עופות    
 11/09/2014 בקשה להוצאת עופות למשחטה מאזור המוכרז כנגוע במחלת הניוקסל מערך בריאות עופות    
 09/09/2014 עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל) מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 07/09/2014 תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 02/09/2014 איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 2.9.2014 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 31/08/2014 הודעה ללולנים - אוגוסט 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 31/08/2014 איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 31.8.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 26/08/2014 איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 26.8.2014 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 14/08/2014 איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 14.8.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 10/08/2014 איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 9.8.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 07/08/2014 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 7.8.14 מערך בריאות עופות ד"ר רם כץ    
 31/07/2014 הודעה ללולנים - יולי 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 30/06/2014 חיסון נגד מחלת הניוקסל מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לקובץ הסבר למגדלים  
 30/06/2014 הוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצר מערך בריאות עופות הוראות חיסון לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות, עופות  
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014 - יענים מערך בריאות עופות תכנית חיסונים 2010 - יענים  
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה מערך בריאות עופות חיסונים רביה קלה 2014  
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014 - תרנגולי הודו רביה מערך בריאות עופות תכנית חיסונים 2010 - תרנגולי הודו רביה  
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה מערך בריאות עופות חיסונים רביה כבדה 2014  
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל) מערך בריאות עופות    
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014 - תרנגולי הודו פטום מערך בריאות עופות תכנית חיסונים 2010 - תרנגולי הודו פטום  
 30/06/2014 תכנית חיסונים 2014- תרנגולות פיטום מערך בריאות עופות תכנית חיסונים 2010 - תרנגולות פיטום  
 29/06/2014 הודעה ללולנים - יוני 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 08/06/2014 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן    
 29/05/2014 הודעה ללולנים - מאי 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לדו"ח מיקופלסמה לחץ כאן  
 01/05/2014 הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 01/05/2014 העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 23/04/2014 הודעה ללולנים - אפריל 2014 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן    
 23/03/2014 הודעה ללולנים - מרץ 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 16/02/2014 הודעה ללולנים - פברואר 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 05/02/2014 יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 20/01/2014 הודעה ללולנים - ינואר 2014 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 26/12/2013 תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים מערך בריאות עופות ד"ר אמנון ענבר תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים  
 24/12/2013 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24/12/2013 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן    
 16/12/2013 הודעה ללולנים - דצמבר 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 15/12/2013 הודעה ללולנים - נובמבר 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 06/11/2013 הודעה ללולנים - אוקטובר 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 08/09/2013 דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש    
 29/08/2013 הימנעות מגדלי עופות מעבירות על חוק צער בעלי חיים מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 15/08/2013 הודעה ללולנים - אוגוסט 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לדו"ח מיקופלסמה  
 31/07/2013 הודעה ללולנים - יולי 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לדו"ח המיקופלסמה  
 17/06/2013 הודעה ללולנים - יוני 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לדוח המיקופלסמה  
 20/05/2013 הודעה ללולנים - מאי 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק לדו"ח מיקופלסמה  
 01/05/2013 משרד החקלאות מקיים תרגיל מוכנות להתמודדות עם שפעת עופות באזור הצפון מערך בריאות עופות דפנה יוריסטה    
 29/04/2013 התפרצות שפעת העופות (נגיף מסוג H7N9) בסין - 29/4/13 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 21/04/2013 כנס למגדלי פטמים, 13.5.2013 בבית דגן מערך בריאות עופות ישראל מסטבאום, מיכל אברהם - שה"מ    
 17/04/2013 הודעה ללולנים - אפריל 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 17/03/2013 הודעה ללולנים - מרץ 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק דו"ח מיקופלסמה מרץ - 2013  
 11/03/2013 דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 11/3/2013 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש    
 29/01/2013 הודעה ללולנים - ינואר 2013 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פרק    
 19/12/2012 נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים תכנון כפרי אזורי - משרד החקלאות ופיתוח הכפר    
 18/12/2012 הודעה ללולנים לחודש דצמבר - 2012 מערך בריאות עופות שמעון פרק לדו"ח מיקופלסמה  
 18/11/2012 הודעה ללולנים לחודש נובמבר - 2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן מיקופלסמה עופות - 11-2012  
 19/09/2012 הודעת סיכום ל-O.I.E ניוקסל - 19/9/2012 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש    
 16/09/2012 הודעה ללולנים לחודש ספטמבר 2012 מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק לדו"ח מיקופלסמה עופות - 09/2012  
 05/09/2012 דו"ח מיקופלסמה עופות - 08/2012 מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק דו"ח מיקופלסמה בעופות - 8/2012  
 26/08/2012 פיקוח על תנועת עופות מהמדגריות למשקי הפיטום מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן    
 23/07/2012 דו"ח מיקופלסמה עופות - 07/2012 מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק דו"ח מיקופלסמה בעופות - 07/2012  
 15/07/2012 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 15/7/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחל ניוקסל - 15/7/12  
 24/06/2012 תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחות התרנגולות לפיטום ותרנגולי הודו לפיטום - 21/6/2012 מערך בריאות עופות ד"ר נדב גלאון תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחות התרנגולות לפיטום ותרנגולי הודו לפיטום  
 21/06/2012 דו"ח מיקופלסמה עופות - 06/2012 מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק דו"ח מיקופלסמה - יוני 2012  
 17/06/2012 קורס מחסנים בענף הלול מתקיים בין התאריכים 13/8/2012-16/7/2012 מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק קורס מחסנים בענף הלול יולי-אוגוסט 2012  
 31/05/2012 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 31/5/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 31/5/2012  
 16/05/2012 הודעה ללולנים - מאי 2012 מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק הודעה ללולנים - מאי 2012  
 13/05/2012 יצוא לקהילייה האירופאית - שפעת העופות מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן יצוא לקהילייה האירופאית - שפעת העופות  
 29/04/2012 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/4/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 30/4/2012  
 23/04/2012 דו"ח מיקופלסמה עופות - 04/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה עופות - 4/2012  
 28/03/2012 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 28/3/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 28-3-12  
 26/03/2012 דיווח סופי ל-O.I.E שפעת עופות בעופות - 25/03/2012 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש דיווח סופי ל-O.I.E שפעת עופות בעופות-25-3-12  
 21/03/2012 דו"ח מיקופלסמה עופות -03/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה בעופות - 21-3-12  
 11/03/2012 שפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותיים מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק, ד"ר רוני עוזרי חוזר שפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותיים  
 20/02/2012 דו"ח מיקופלסמה עופות -02/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן מיקופלסמה פברואר 2012.xls  
 29/01/2012 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/1/2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/1/2012  
 19/01/2012 הודעה ללולנים - ינואר 2012 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן הודעה ללולנים - ינואר 2012  
 29/12/2011 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/12/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 29/12/2011  
 29/12/2011 דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 26/12/2011 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש ניוקסל_26-12-11  
 18/12/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 12/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן מיקופלסמה דצמבר - 2011  
 12/12/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 11/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה עופות - 11/2011  
 12/12/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 10/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה עופות - 10/2011  
 24/11/2011 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24/11/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים, משקים וישובים נגועים בניוקסל - 24-11-11  
 16/11/2011 תנאי הסגר לעופות וביצי דגירה מייבוא יבוא יצוא שו"ט ד"ר שלמה גראזי תנאי הסגר לעופות וביצי דגירה מיבוא  
 18/10/2011 הודעה ללולנים - 10/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן הודעה ללולנים - 10/2011  
 02/10/2011 הוראות חיסון 2011 פרגיות רבייה כבדה וקלה כנגד סלמונלה אינפנטיס מערך בריאות עופות ד"ר מיכאל פירק הוראות חיסון 2011 פרגיות רבייה כבדה וקלה כנגד סלמונלה אינפנטיס  
 28/09/2011 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 27/9/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 27/9/2011  
 21/09/2011 אזורים ומשקים הנגועים במחלת ניוקסל - 20/9/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים הנגועים במחלת ניוקסל - 20/9/2011  
 19/09/2011 הודעה ללולנים - 08/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן הודעה ללולנים - 08/2011  
 19/09/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 09/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה ספטמבר - 2011  
 14/09/2011 O.I.E - Avian Influenza Portal O.I.E - World Organisation for Animal Health    
 30/08/2011 הוראות חיסון פרגיות רבייה כבדה וקלה כנגד סלמונלה אינפנטיס מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן הוראות  בדבר חיסון פרגיות רבייה כבדה וקלה כנגד סלמונלה אינפנטיס  
 17/08/2011 אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 17/8/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 17/8/2011  
 17/08/2011 דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 17/8/2011 ד"ר מישל בלאיש דיווח המשך ל-O.I.E ניוקסל - 17/8/2011  
 02/08/2011 אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 19/7/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 19/7/2011  
 21/07/2011 דו"ח סיכום חצי שנתי מחלת שפעת העופות בישראל פברואר-מאי 2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן Surveillance 11 English.pdf  
 14/07/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 07/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה בעופות - 07/2011  
 11/07/2011 אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 11/07/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11/7/2011  
 15/06/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 06/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה עופות - 06/2011  
 24/05/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 05/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה - 05/2011  
 12/05/2011 איגרת לציבור מגדלי העופות וקבלני החיסונים בענף הלול - תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת בעלי הכנף מערך בריאות עופות יוסי ישי איגרת לציבור מגדלי העופות וקבלני החיסונים בענף הלול - תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת בעלי הכנף  
 26/04/2011 אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 26/4/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל_26_4_2011  
 11/04/2011 זרון סוף שפעת העופות - 11/4/2011 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש זרון סוף שפעת עופות 11-04-11  
 05/04/2011 מפת ניוקסל 12/2010-31/3/2011 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש מפת ניוקסל - 12/2010-31/3/2011  
 23/03/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 03/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה עופות - 03/2011  
 15/03/2011 הודעה מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות בעין צורים - 15/3/2011 מערך בריאות עופות ד"ר משיל בלאיש הודעה מסכמת שפעת עופות עין צורים 15-03-11  
 08/03/2011 שפעת עופות בקיבוץ ראש צורים בגוש עציון - 7/3/2011 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש מחלת שפעת העופות בראש צורים בגוש עציון  
 22/02/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 02/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה עופות -02/2011  
 03/02/2011 מפת אירועי ניוקסל בין התאריכים 12/2010-03/02/2011 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש מפות ניוקסל 2010-2011  
 30/01/2011 סיכום אירועי ניוקסל אחרונים - 30/1/2011 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש סיכום אירועי ניוקסל - 30/1/2011  
 18/01/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 01/2011 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה_01/2011  
 18/01/2011 דו"ח מיקופלסמה עופות - 12/2010 מערך בריאות עופות ד"ר אליקום ברמן דו"ח מיקופלסמה - 12/2010  
 14/11/2010 דו"ח מיקופלסמה עופות - 11/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקפלסמה עופות - 11/2010  
 15/10/2010 דו"ח מיקופלסמה עופות - 10/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה - 10/2010  
 21/09/2010 אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 21/9/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 21/9/2010  
 16/08/2010 דו"ח מיקופלסמה עופות - 08/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה עופות - 08/2010  
 16/08/2010 אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 16/8/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16/8/2010  
 15/08/2010 דיווח דחוף ניוקאסל הזורע - 12/8/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעןם פוקמונסקי 12/8/2010 - דיווח דחוף ניוקאסל הזורע  
 20/07/2010 דו"ח מיקופלסמה עופות - 07/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה - 07/2010  
 16/06/2010 אזורים, משקים וישובים נגועים בשפעת העופות - 16/6/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 16_6_2010  
 15/06/2010 דו"ח דחוף התפרצות ניוקסל 2 באו"ם 08/2005 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דוח דחוף התפרצות ניוקסל 2 באום 0805  
 15/06/2010 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 06/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה - 06/2010  
 06/06/2010 ניטור שפעת עופות 15/01/2010-15/05/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי ניטור שפעת העופות 15/01/2010-15/05/2010  
 06/06/2010 ניטור שפעת עופות 15/01/2010 - 15/05/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי ניטור שפעת העופות 15/01/2010-15/05/2010  
 20/05/2010 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 05/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה בעופות - 05/2010  
 16/05/2010 אזורים ומשקים הנגועים במחלת שפעת העופות - 6/5/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים ומשקים הנגועים במחלת שפעת העופות - 6/5/2010  
 12/05/2010 דיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש דיווח שפעת עופות באמו עין גדי - 9/5/2010  
 04/05/2010 דו"ח סופי לאיחוד האירופי שפעת העופות בעין שמר- 4/5/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש דו"ח שפעת העופות בעין שמר - 4/5/2010  
 04/05/2010 דו"ח סופי לאיחוד האירופי שפעת העופות בעין שמר - 4/5/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש דו"ח שפעת העופות בעין שמר - 4/5/2010  
 26/04/2010 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 04/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה בעופות - 04/2010  
 21/03/2010 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 03/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי 0דו"ח מיקופלסמה בעופות - 3/2010  
 07/03/2010 אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 7/3/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 7/3/2010  
 07/03/2010 אזורים, משקים וישובים נגועים בשפעת העופות - 4/3/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים, ישובים ומשקים נגועים בשפעת העופות - 4/3/10  
 24/02/2010 דו"ח סיכום אירוע שפעת העופות בעין שמר אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש שפעת העופות בעין שמר  דו"ח סופי  
 18/02/2010 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 02/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה בעופות - 02/2010  
 18/02/2010 כנס אגודת העופות ה- 45 יחל ב- 8/3/2010 מערך בריאות עופות האגודה העולמית למדע העופות    
 18/02/2010 דיווח המשך שפעת העופות בקיבוץ עין שמר - 2/2/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש דו"ח שפעת העופות בעין שמר - 4/5/2010  
 02/02/2010 אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 2/2/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 2.2.10  
 02/02/2010 תיאור אירוע שפעת העופות ובקשת רגיונליזציה לאיחוד האירופי - 2/2/2010 מערך בריאות עופות ד"ר משה חיימוביץ' תיאור אירוע שפעת העופות ובקשת רגיונליזציה לאיחוד האירופי - 2.2.10  
 02/02/2010 דיווח ניוקסל באחיעזר - 1/2/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש הודעה משק נגוע בניוקסל באחיעזר - 1.2.10  
 28/01/2010 אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת שפעת העופות - 28/1/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי הסגר על ישובים בעקבות התפרצות מחלת שפעת העופות H5N1 בלול בקיבוץ עין שמר - 27/1/2010  
 27/01/2010 הסגר על ישובים בעקבות התפרצות מחלת שפעת העופות H5N1 בלול בקיבוץ עין שמר - 27/1/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי הסגר על ישובים בעקבות התפרצות מחלת שפעת העופות H5N1 בלול בקיבוץ עין שמר - 27/1/2010  
 26/01/2010 דיווח שפעת העופות H5N1 קיבוץ עין שמר - 26/1/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש הידבקות במחלת שפעת העופות H5N1 בלול בקיבוץ עין שמר - 26/1/2010  
 21/01/2010 דו"ח המשך מחלת ניוקסל בפטיש - 21/1/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש הודעת המשך הידבקות במחלת ניוקסל פטיש - 21/1/2010  
 21/01/2010 דיווח מחלת ניוקסל בפטיש - 21/1/2010 מערך בריאות עופות ד"ר מישל בלאיש הודעה על הידבקות במחלה ניוקסל פטיש 21/1/10  
 21/01/2010 דיווח מחלת ניוקסל בפטיש - 21/1/10 אפידמיולוגיה מחלות ד"ר מישל בלאיש הודעה משק נגוע בניוקסל פטיש - 21/1/10  
 21/01/2010 אזורים ומשקים הנגועים במחלת ניוקסל - 21/1/10 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 21/1/10  
 19/01/2010 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 01/2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"ח מיקופלסמה בעופות - 1/2010  
 19/01/2010 הנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגית מערך בריאות עופות הנחיות לדיגום מטושים לבדיקה וירולוגית  
 19/01/2010 הנחיות לדיגום דם מערך בריאות עופות הנחיות לדיגום דם  
 19/01/2010 הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייה מערך בריאות עופות הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייה  
 18/01/2010 הנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות מערך בריאות עופות הנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק טיפוח, הפצה, רביה וגידול של עופות  
 18/01/2010 אזורים ומשקים הנגועים במחלת ניוקסל - 26/7/2009 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל 26/7/2009  
 13/01/2010 קורס מחסני עופות מתקיים באפריל 2010 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי קורס מחסני עופות יתקיים באפריל 2010  
 31/12/2009 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 12/2009 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקומונסקי דו"חות מיקופלסמה בעופות 12-2009  
 01/12/2009 דו"חות מיקופלסמה בעופות 11-2009 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקומונסקי micoplasma_11_2009.pdf  
 15/10/2009 דו"חות מיקופלסמה בעופות 10-2009 מערך בריאות עופות ד"ר פוקומונסקי שמעון micoplasma_10_2009.pdf  
 12/10/2009 הוראות חיסון לבעלי כנף בפינות חי מערך בריאות עופות ד"ר פוקמונסקי שמעון hisunim1.pdf  
 12/10/2009 חיסונים מערך בריאות עופות ד"ר פוקמונסקי שמעון hisunim.pdf  
 23/09/2009 מחלת שפעת העופות סגירת עופות חצר ופינות חי מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mahalot2009.pdf  
 21/09/2009 דו"ח מיקופלסמה בעופות - 09/2009 מערך בריאות עופות ד"ר פוקמונסקי שמעון micoplasma_09_2009.pdf  
 12/09/2009 שימוש בתכשיר כימי המכיל את החומר הפעיל Enilconazole מערך בריאות עופות ד"ר משה חיימוביץ' שימוש בתכשיר כימי המכיל את החומר הפעיל Enilconazole  
 04/08/2009 דו"חות מיקופלסמה בעופות 07-2009 מערך בריאות עופות ד"ר פוקמונסקי שמעון mikoplazma.pdf  
 24/03/2009 דו"חות מיקופלסמה בעופות 03-2009 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_2009.pdf  
 22/02/2009 דו"חות מיקופלסמה בעופות 02-2009 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma.pdf  
 27/01/2009 דו"חות מיקופלסמה בעופות 1-2009 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי דו"חות מיקופלסמה בעופות 1-2009  
 21/12/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 12-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_12_2008.pdf  
 17/11/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 11-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_11_2008.pdf  
 23/10/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 10-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_10_2008.pdf  
 16/09/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 09-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_9_2008.pdf  
 17/08/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 08-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_8_2008.pdf  
 23/07/2008 אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל מערך בריאות עופות yeshuvim_mahalot_1903876504.pdf  
 15/07/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 07-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_7_2008.pdf  
 18/06/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 06-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_6_2008.pdf  
 15/05/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 05-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_5_2008.pdf  
 05/05/2008 מגדלי פרגיות-חיסון סלמונלה מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי tochnit_hisun4.pdf  
 15/04/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 04-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_4_2008.pdf  
 17/03/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 03-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_3_2008.pdf  
 21/02/2008 דו"חות מיקופלסמה בעופות 02-2008 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_2_2008.pdf  
 18/12/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 12-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_12_2007.pdf  
 18/11/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 11-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_11_2007.pdf  
 14/10/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 10-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_10_2007.pdf  
 19/09/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 09-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_9_2007.pdf  
 20/08/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 08-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_8_2007.pdf  
 13/08/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 07-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_7_2007.pdf  
 14/06/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 06-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_6_2007.pdf  
 16/05/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 05-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mikoplazma_ofot_5_2007.pdf  
 15/04/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 04-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico0407.pdf  
 12/03/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 03-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico0308.pdf  
 15/02/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 02-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico022007.pdf  
 17/01/2007 דו"חות מיקופלסמה בעופות 01-2007 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico012007.pdf  
 15/12/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 12-2006 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico122006.pdf  
 17/10/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 10-2006 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico102007.pdf  
 17/08/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 08-2006 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico082007.pdf  
 20/07/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 07-2006 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico072006.pdf  
 05/07/2006 תקנות האיחוד הארופאי לניטור סלמונלה בעופות מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי RegulationECNo2160and1004.ppt  
 18/06/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 06-2006 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico062006.pdf  
 15/05/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 05-2006 מערך בריאות עופות ד"ר שמעון פוקמונסקי mico052006.pdf  
 10/04/2006 דו"חות מיקופלסמה בעופות 04-2006 מערך בריאות עופות ד"ק שמעון פוקמונסקי mico042006.pdf  
 27/03/2006 דו"ח שפעת העופות מערך בריאות עופות דו"ח שפעת העופות