Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
יבוא יצוא שו"ט
מנהל ד"ר שלמה גראזי - רופא וטרינר ראשי
טלפון 03-9688987 ,03-9688986 ,03-9681649
פקס 03-9605194
דואר אלקטרוני vs-ie@moag.gov.il
קו מפריד
היחידה מופקדת על היבוא והיצוא של בעלי-חיים, מוצרים מן החי וחומרים ביולוגיים למדינת ישראל וממנה, וכן על אישור ומעבר בעלי-חיים ומוצריהם דרך ישראל לתחום הרשות הפלשתינאית.

ביחידה פועלים כיום שמונה רופאים וטרינריים במשרה מלאה, רופא לשכה וטרינרית בחלקיות משרה, שלושה פקחים ושתי מזכירות.
הצוות מפקח על שלושה נמלי ים (חיפה, אשדוד ואילת), נמל התעופה בן גוריון, שלושה מעברים יבשתיים (ניצנה, טאבה ומעבר הערבה), שתי תחנות הסגר ממשלתיות (חיפה ורמלה), שני מקומות הסגר מאושרים לבקר וצאן (צופר ואילות) ו-מספר מקומות הסגר מאושרים לציפורי נוי. על שני מעברים יבשתיים נוספים - נהר הירדן וגשר אלנבי - מופקדים השירותים להגנת הצומח ולבקורת גם על נושאים שבאחריות השירותים הווטרינריים.

למידע אודות קבלת שירות בלשכות הווטרינריות, בנמלים ובתחנות ההסגר

תפקידי היחידה ביבוא

1. קביעת תנאים ליבוא והנפקת רשיונות ליבואם של:

  • בעלי-חיים, כולל זירמתן ועובריהן של חיות משק, וכן ביצי רבייה וזירמתם של עופות.
  • בשר וקרביים.
  • מוצרים מן החי המיועדים להזנת ולהאבסת בעלי-חיים.
  • שלחים, קרניים, שיער ונוצות.
  • מוצרי כוורת (מזון מלכות, פרופוליס, פולן ושעוות דבורים).
  • חומרים ביולוגיים: מיקרואורגניזמים, תרכיבים (כולל נסיובים) ומעבירי מחלות (מיקרואורגניזמים וטפילים חיצוניים ופנימיים).

2. בדיקה בנמלי היבוא של בעלי-חיים ו/או מוצרים שיובאו, להתאמה למפורט בהיתר/רשיון היבוא ולתנאיו.

3. פיקוח על הסגרים ממשלתיים ומקומות הסגר שאושרו, בהם מוחזקים בעלי-חיים מיובאים.

4. נטילת דגימות דם ואחרות מבעלי-חיים או מטובין שיובאו, לבדיקות מעבדה.

5. שחרור בעלי-חיים או טובין בתום תקופת ההסגר שנקבעה, לאחר בדיקתם או לאחר קבלת תוצאות בדיקות מעבדה משביעות רצון או לנהוג בהם כפי שיקבע.

כל אלה במטרה למנוע החדרת מחלות מסוכנות של בעלי-חיים למדינת ישראל או פגיעה בבריאות הציבור.

תפקידי היחידה ביצוא

א. מילוי הדרישות הווטרינריות של מדינות היעד.

ב. תיעוד משלוחי ייצוא לפי דרישות מדינות היעד.

ג. בדיקת טובין ובעלי-חיים בעת הייצוא לעמידה בדרישות התיעוד ולאשר יצואם.

ד. טיפול, בשיתוף פעולה עם הנספחים הכלכליים/חקלאיים בשגרירויות ישראל ורשויות הפיקוח בחו"ל, בשחרור טובין שעוכבו.

כל אלה במטרה לאפשר סחר תקין ולשמור על שמה הטוב של מדינת ישראל והמוניטין של מוצריה. בנוסף, מעורבת היחידה בהסכמים וטרינריים בין ישראל והרשות הפלשתינאית בכל הקשור לסחר בבעלי-חיים ומוצריהם ובהסדרת מעבר טובין המיועדים לרשות הפלשתינאית דרך תחומי מדינת ישראל.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ד"ר חוסייין איוב - נמל חיפה למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר צבי אבני - נתב"ג למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר עובי דיין - נמל אשדוד למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר יורי שוב - נמל אילת למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
יבוא יצוא
חדשות
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים
19/06/2016
מידע, טפסים והנחיות לצורך יבוא ציפורי נוי לישראל
02/06/2016
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר - מאי 2016
26/05/2016
בקשה לקבלת היתר וטרינרי לייבוא מוצרים מבעלי חיים