Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
בריאות סוסים
מנהל ד"ר צביה מילדנברג - רופאת קלוטי פרסה ופינות חי
כתובת בית-דגן
טלפון 03-9681695
פקס 03-9681695
דואר אלקטרוני zviami@moag.gov.il
קו מפריד

המחלקה לבריאות סוסים מטפלת בנושאים הבאים:

1. הצעות תקנות הקשורות לבריאות ורווחת הסוסים וחמורים

2. פניות של מגדלים בנושאי בריאות, גידול, טיפוח ורווחת הסוסים

3. הפעלת פרויקט לחילוץ ושיקום סוסים וחמורים במשרד החקלאות - 
תלונות בנוגע להתעללות והזנחה של סוסים וחמורים ניתן להעביר 24 שעות ביממה למוקד יחידת הפיצו"ח בטל': 03-9559911

4. סיורים וביקורות באורוות סוסים

5. מתן היתרים לאירועי סוסים

6. מתן הרצאות הסברה בנושאים של בריאות, גידול ורווחת סוסים

7. בדיקות תכוניות בניה לאורוות סוסים, ניתן לקרוא חומר בנושא בחוברת ההדרכה

8. הוצאת עיתון למגדלים בנושא סוסים בשירותים הווטרינרים - ד"ר סוסועלוני מידע למגדלים ולרופאי הסוסים.

הטיפול נעשה במשולב עם הלשכות הווטרינריותהרופאים הווטרינרים הרשותייםיחידת הפיצו"ח והמשרד להגנת הסביבה.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
לרשימה המלאה
בריאות סוסים
חדשות