Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
בריאות דבורים
מנהל ד"ר בוריס יעקובסון - רופא וטרינר מומחה לדבורים
טלפון 03-9681720
פקס 03-9605293
דואר אלקטרוני borisy@moag.gov.il
קו מפריד
בהתאם לפקודות מחלות בעלי חיים והגנת הדבורים - ענף הדבורים נמצא בתחום האחריות והפעילות של השירותים הווטרינריים בנושאים:

1. טיפול ומניעת הפצת מחלות דבורים.
2. פיקוח על יצוא ויבוא מוצרי מכוורת.

בנוסף לפעילות השירותים הווטרינריים המוגדרת על פי החוק, נערכים במכון הווטרינרי ע"ש קמרון מחקרים שונים בתחום מחלות דבורים.

המעוניינים לקבל מידע בנוגע ליבוא/יצוא מוצרי מכוורת המוזכרים בפקודת הגנת הדבורים או המעוניינים להעביר מידע רלוונטי בנושא מחלות דבורים - ניתן לפנות אל מנהל היחידה ד"ר בוריס יעקובסון.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
בריאות דבורים