Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
שירותים וטרינריים בשדה
מנהל ד"ר רוני עוזרי - מנהל השו"ט בשדה
טלפון 03-9681614
פקס 03-9681746
דואר אלקטרוני ronio@moag.gov.il
קו מפריד
יחידת שירותים וטרינריים בשדה עוסקת במניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
פעילות היחידה מתבצעת באמצעות שש לשכות וטרינריות הפרושות ברחבי הארץ.
קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם יפה אוחיון למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
שירותים וטרינריים בשדה
חדשות
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
01/10/2014
נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות
01/10/2014
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
23/09/2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015