Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
שירותים וטרינריים בשדה
מנהל ד"ר רוני עוזרי - מנהל השו"ט בשדה
טלפון 03-9681614
פקס 03-9681746
דואר אלקטרוני ronio@moag.gov.il
קו מפריד
יחידת שירותים וטרינריים בשדה עוסקת במניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
פעילות היחידה מתבצעת באמצעות שש לשכות וטרינריות הפרושות ברחבי הארץ.
קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם יפה אוחיון למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
שירותים וטרינריים בשדה
חדשות
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
10/04/2014
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
26/03/2014
נוהל חילוץ ושיקום סוסים וחמורים
02/03/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
20/02/2014
נוהל חיסון כלבת ושליטה בבקר וצאן שנחשף לכלבת
19/02/2014
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
12/02/2014
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
23/01/2014
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
19/01/2014
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14