Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
בריאות צאן
מנהל ד"ר שמואל זמיר - רופא וטרינר מומחה למחלות צאן
טלפון 03-9681764
דואר אלקטרוני shmuelz@moag.gov.il
קו מפריד

רופא הצאן של השירותים הווטרינריים מטפל בנושאים הבאים:

  • שמירה על בריאות עדר הצאן הישראלי.
  • ניטור ומניעה של מחלות מדבקות בצאן.
  • סיוע להפחתת תחלואה בזמן התפרצות מחלות.
  • יעוץ לרופאים, מגדלים, אגודת הנוקדים ולשה"מ בכל הקשור לרפואת צאן.
  • ביקורים תכופים במשקי הצאן בניסיון לאתר בעיות ולפתרן.

במסגרת המאמצים להקטנת התחלואה בעדרי הצאן בארץ יש שלוש פעולות אותן על הקונה לבצע לפני רכישת בעלי חיים חדשים המיועדים לגידול במשקו.

בדיקות נדרשות בטרם רכישת צאן לצרכי גידול:

א. בדיקה עם הלשכה הווטרינרית שבתחומה נמצא העדר המוכר לגבי:
1. היסטוריית התחלואה בעדר ב-10 השנים האחרונות.
2. וידוי ביצוע חיסוני החובה המבוצעים בעדר (חיסונים נגד: ברוצלה, פו"ט, דבר צאן, אבעבועות צאן) וחיסוני רשות (חיסונים נגד: סמום מעיים, כלמידיה וקדחת קיו).
3. חופשיות העדר ממחלת הברוצלוזיס.

ב. בעלי חיים המיועדים לרכישה יבדקו לחופשיותם מהמחלות Maedi Visna / Caprine Arthritis Encephalitis, מיקופלזמה בת-שחפת ונאוספורה (Neospora caninum). הבדיקות הן בדיקות סרולוגיות המבוצעות במעבדות במכון הווטרינרי (הבדיקות תתבצענה בטור ולא במקביל).

ג. אחרי קבלת התוצאה כי בעלי החיים חופשיים משלוש המחלות הנ"ל, יבדוק רופא וטרינר מטעם הקונה את כל בעלי החיים בדיקה פיסית מלאה ויתן בידי הקונה מסמך המעיד על בריאותם.

תכנית ממשקית לבריאות ויצרנות העדר

מידע אודות מחלות העשויות להיות מועברות מחלב עיזים וכבשים בני אדם

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
לרשימה המלאה
בריאות צאן
חדשות