Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
צער בעלי חיים
מנהל ד"ר דגנית בן-דב - הממונה על פי חוק צער בעלי חיים
טלפון 03-9688901
פקס 03-9681661
דואר אלקטרוני dganitb@moag.gov.il
קו מפריד

הממונה לחוק צער בעלי חיים מטפלת בנושאים הבאים:

א. הצעות תקנות הקשורות לצער בעלי חיים
ב. תלונות ציבור בנושא צער בעלי חיים
ג. סיורים וביקורות במתקני גידול והחזקת בעלי חיים, בעיקר בחנויות, כלביות ופינות חי
ד. מתן היתרי מופע למופעים הכוללים בעלי חיים
ה. מתן הרצאות הסברה בנושאי צער בעלי חיים.
הטיפול נעשה במשולב עם הרופאים הווטרינרים הרשותיים, יחידת הפיצו"ח והמשרד להגנת הסביבה.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ד"ר נירית צפורי-ברקי, עוזרת הממונה על פי חוק צער בעלי חיים למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
צער בעלי חיים
חדשות
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
10/08/2015
שמירה על רווחת בקר וצאן בבית מטבחיים - עברית
23/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים