Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
צער בעלי חיים
מנהל ד"ר דגנית בן-דב - הממונה על פי חוק צער בעלי חיים
טלפון 03-9688901
פקס 03-9681661
דואר אלקטרוני dganitb@moag.gov.il
קו מפריד

הממונה לחוק צער בעלי חיים מטפלת בנושאים הבאים:

א. הצעות תקנות הקשורות לצער בעלי חיים
ב. תלונות ציבור בנושא צער בעלי חיים
ג. סיורים וביקורות במתקני גידול והחזקת בעלי חיים, בעיקר בחנויות, כלביות ופינות חי
ד. מתן היתרי מופע למופעים הכוללים בעלי חיים
ה. מתן הרצאות הסברה בנושאי צער בעלי חיים.
הטיפול נעשה במשולב עם הרופאים הווטרינרים הרשותיים, יחידת הפיצו"ח והמשרד להגנת הסביבה.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ד"ר נירית צפורי-ברקי, עוזרת הממונה על פי חוק צער בעלי חיים למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
צער בעלי חיים
חדשות
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14
23/03/2014
חוזר קריאות חירום לחילוץ בעל חיים במצוקה
16/03/2014
מידע בנושא רווחת בעלי חיים - גידול חיות משק
09/02/2014
נוהל מסירת כלבים וחתולים משוטטים לאימוץ מכלביות
19/01/2014
חוות דעת מעודכנת בנושא סמכות לוכדי כלבים שאינם עובדי הרשות המקומית - 19.1.14