Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערך בריאות עופות
מנהל ד"ר שמעון פרק - רופא וטרינר ראשי לבריאות עופות
טלפון 03-9681737
פקס 03-9681790
דואר אלקטרוני Shimonpr@moag.gov.il
קו מפריד

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים

אתר המועצה לענף הלול

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם אמנון ענבר ד"ר, רופא וטרינר במערך בריאות עופות - מנהל מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
שם רם כץ ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מנהל מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם יפים פרידלוב ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
שם קריסטינה חרבוש ד"ר, רופאה וטרינרית ממשלתית - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם ארקדי גלפר ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מערך בריאות עופות
חדשות
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
09/09/2014
עדכון לתכנית החיסונים 2014 לתרנגולות קלות (מטילות ביצי מאכל)
07/09/2014
תנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה