Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערך בריאות עופות
מנהל ד"ר שמעון פרק - רופא וטרינר ראשי לבריאות עופות
טלפון 03-9681737
פקס 03-9681790
דואר אלקטרוני Shimonpr@moag.gov.il
קו מפריד

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים

אתר המועצה לענף הלול

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם יפים פרידלוב ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
שם ארקדי גלפר ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם קריסטינה חרבוש ד"ר, רופאה וטרינרית ממשלתית - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם קונסטנטין ביסטריצקי ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מערך בריאות עופות
חדשות
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר
08/06/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 8.6.14
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה כבדה
22/05/2014
תכנית חיסונים 2014 - תרנגולות רביה קלה
01/05/2014
הערכות לקראת מבדק הקהילה האירופאית בענף הלול בישראל
01/05/2014
העברת אפרוחים ממדגריות למשקי פיטום - תנאי ההיתר