Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערך בריאות עופות
מנהל ד"ר שמעון פרק - רופא וטרינר ראשי לבריאות עופות
טלפון 03-9681737
פקס 03-9681790
דואר אלקטרוני Shimonpr@moag.gov.il
קו מפריד

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים

אתר המועצה לענף הלול

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם אליקום ברמן ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי לבריאות עופות, אפידמיולוג למידע נוסף - לחץ כאן
שם יפים פרידלוב ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
שם ארקדי גלפר ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם קריסטינה חרבוש ד"ר, רופאה וטרינרית ממשלתית - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם קונסטנטין ביסטריצקי ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מערך בריאות עופות
חדשות
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14
16/04/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 6.4.14
23/03/2014
הודעה ללולנים - מרץ 2014
16/02/2014
הודעה ללולנים - פברואר 2014
05/02/2014
יום עיון - מערך בריאות עופות 24.2.14