Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערך בריאות עופות
מנהל ד"ר שמעון פרק - רופא וטרינר ראשי לבריאות עופות
טלפון 03-9681737
פקס 03-9681790
דואר אלקטרוני Shimonpr@moag.gov.il
קו מפריד
מערך בריאות העופות בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.

היחידה פועלת תחת שלוש כותרות: בריאות העופות, בריאות הציבור ורווחת העופות.

האכיפה מתבצעת בתחומי פעילות מגוונים כגון ביקורות חיסונים בפועל, ביקורות מסמכים, דיגום ביולוגי לאיתור מוקדם של מחוללי מחלות, ביקורות במדגריות, רישוי ותפעול נכון של לולים, בטיחות ביולוגית, ניטור סלמונלה, ניטור שפעת, ניטור שאריות כימיות במוצרי הלול, פיקוח על צוותי חיסון, ימי עיון והדרכה וכן פיקוח על יבוא ויצוא של עופות.

החוקים והתקנות המהווים בסיס לפעילות המערך הם פקודת מחלות בעלי חיים, תקנות מחלות בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, פיקוח מצרכים ושירותים, ניו קסל ועוד.

פעילות הפיקוח והאכיפה בענף הלול הייתה משולבת בעבר במערכת של המועצה לענף הלול. כיום פועל מערך בריאות העופות באופן עצמאי במסגרת השירותים הווטרינריים תוך התמודדות עם מגוון הנושאים שבאחריותו.

מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מקיים קשרי עבודה מקצועיים עם גופים ממשלתיים וציבוריים חוץ משרדיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, משרד הבריאות, המועצה לענף הלול, ארגון המגדלים ועוד.

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם רם כץ ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מנהל מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם יפים פרידלוב ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
שם קריסטינה חרבוש ד"ר, רופאה וטרינרית ממשלתית - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם ארקדי גלפר ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מערך בריאות עופות
חדשות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
16/04/2015
הודעה ללולנים - אפריל 2015
05/04/2015
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013
26/03/2015
עדכונים למחסני עופות - 16.3.15
26/03/2015
רשימת ציוד חובה במשק עופות לצורך ביצוע חיסונים
16/03/2015
הודעה ללולנים - מרץ 2015
26/02/2015
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד-1994
25/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.02.15
22/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.02.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
16/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 16.02.15
11/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 11.02.15
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
10/02/2015
הודעה ללולנים - פברואר 2015
08/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות - 08.02.15
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים בניוקסל ו/או שפעת העופות - 2.2.15
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
02/02/2015
מדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות