Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מערך בריאות עופות
מנהל ד"ר שמעון פרק - רופא וטרינר ראשי לבריאות עופות
טלפון 03-9681737
פקס 03-9681790
דואר אלקטרוני Shimonpr@moag.gov.il
קו מפריד
מערך בריאות העופות בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.

היחידה פועלת תחת שלוש כותרות: בריאות העופות, בריאות הציבור ורווחת העופות.

האכיפה מתבצעת בתחומי פעילות מגוונים כגון ביקורות חיסונים בפועל, ביקורות מסמכים, דיגום ביולוגי לאיתור מוקדם של מחוללי מחלות, ביקורות במדגריות, רישוי ותפעול נכון של לולים, בטיחות ביולוגית, ניטור סלמונלה, ניטור שפעת, ניטור שאריות כימיות במוצרי הלול, פיקוח על צוותי חיסון, ימי עיון והדרכה וכן פיקוח על יבוא ויצוא של עופות.

החוקים והתקנות המהווים בסיס לפעילות המערך הם פקודת מחלות בעלי חיים, תקנות מחלות בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, פיקוח מצרכים ושירותים, ניו קסל ועוד.

פעילות הפיקוח והאכיפה בענף הלול הייתה משולבת בעבר במערכת של המועצה לענף הלול. כיום פועל מערך בריאות העופות באופן עצמאי במסגרת השירותים הווטרינריים תוך התמודדות עם מגוון הנושאים שבאחריותו.

מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מקיים קשרי עבודה מקצועיים עם גופים ממשלתיים וציבוריים חוץ משרדיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, משרד הבריאות, המועצה לענף הלול, ארגון המגדלים ועוד.

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים

אתר המועצה לענף הלול

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם רם כץ ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מנהל מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם יפים פרידלוב ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב דרום למידע נוסף - לחץ כאן
שם קריסטינה חרבוש ד"ר, רופאה וטרינרית ממשלתית - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
שם ארקדי גלפר ד"ר, רופא וטרינר ממשלתי - מרחב צפון למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מערך בריאות עופות
חדשות
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014
15/12/2014
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
11/12/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 11.12.14
10/12/2014
איגרת למגדלים: תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל
25/11/2014
יום עיון לזכרו של ד"ר יהודה זמברג
24/11/2014
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 20.11.2014
20/11/2014
הודעה ללולנים - נובמבר 2014
01/10/2014
איזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 1.10.2014