Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
ספריית המכון הווטרינרי
מנהל הממונה על הספרייה - פאינה גולנדר
טלפון 03-9681666 ,03-9681705
פקס 03-9681780
דואר אלקטרוני fainag@moag.gov.il
זמני קבלת קהל ימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00
קו מפריד

ספריית המכון הווטרינרי מספקת שירותי ספרייה ומידע לגורמים הבאים: אנשי מערך השו"ט רבתי, רופאים של בית הספר לרפואה וטרינרית שליד האוני' העברית ובית החולים הווטרינרי, סטודנטים של ביה"ס לרפואה וטרינרית, קהילת הרופאים הווטרינרים במדינה ולציבור הרחב.

השירותים שמספקת הספרייה למשתמשים

השאלה, ייעוץ, הדרכה, דליית מידע, רכש (ספרים, מנויים של כתבי עת, תקנים וכולי), השאלה בין-ספרייתית, אספקת מאמרים מחו"ל, שירותי צילום, סריקה וצריבה.
האוסף המיוחד של הספרייה כולל ספרים, כתבי-עת מודפסים, כתבי-עת אלקטרוניים (Full Text), מאגרי מידע ביבליוגרפיים, דו"חות, הליכים של כנסים, סמינרים וכולי, תדפיסים ועבודות גמר.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם אפרת חבושה למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
הספריה