Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מנהלה
מנהל עופר אופן
טלפון 03-9681624
פקס 03-9681722
דואר אלקטרוני OpherO@moag.gov.il
קו מפריד

היחידה למינהל ומשאבי אנוש מספקת את מכלול שרותי התמיכה המינהליים והלוגיסטיים ליחידות המערך המקצועי- וטרינרי רבתי, באמצעות מחלקות המנהלה.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם שרון ליסקר, רכזת פניות הציבור וקובלנות וממונה על מעמד האישה למידע נוסף - לחץ כאן
שם ענת רפאלי - פלד, מרכזת בכירה (בקרה תקציבית, איכות ומצוינות) למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מנהלה שירותים וטרינריים
חדשות
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser
07/01/2015
הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי)
08/12/2014
Job Vacancy Announcement for Assistant to the Resident Twinning Adviser