Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מנהלה שו"ט
מנהל עופר אופן
טלפון 03-9681624
פקס 03-9681722
דואר אלקטרוני OpherO@moag.gov.il
קו מפריד

היחידה למינהל ומשאבי אנוש מספקת את מכלול שרותי התמיכה המינהליים והלוגיסטיים ליחידות המערך המקצועי- וטרינרי רבתי, באמצעות מחלקות המנהלה.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם שרון ליסקר, רכזת פניות הציבור וקובלנות וממונה על מעמד האישה למידע נוסף - לחץ כאן
שם ענת רפאלי - פלד, מרכזת בכירה (בקרה תקציבית, איכות ומצוינות) למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מנהלה שירותים וטרינריים