Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מעבדה לכלבת
מנהל ד"ר בוריס יעקובסון
טלפון 03-9681720
פקס 03-9681730
דואר אלקטרוני borisy@moag.gov.il
קו מפריד
לצפייה בטבלת אירועי כלבת בשנת 2016

המעבדה לכלבת משוייכת לחטיבה לפתולוגיה אשר בראשה עומד  פרופ' שמואל פרל.

המעבדה משמשת כמרכז ארצי המוכר על ידי משרד הבריאות, ועוסקת באבחון מחלת הכלבת בבעלי חיים ובבני אדם.

בדיקות המעבדה מוסמכות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.


קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ד"ר מרינה איינגור למידע נוסף - לחץ כאן
שם נינל דברס למידע נוסף - לחץ כאן
שם שירה רוטבלט למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מעבדה לכלבת
חדשות
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016
07/02/2016
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2016
04/01/2016
תזכיר - חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ו - 2015
28/12/2015
רשימת כלביות בישראל 2015
28/12/2015
אירועי מחלת הכלבת בשנת 2015
17/11/2015
עדכון אגרות כלבים לשנת 2016