Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
המכון הווטרינרי ע"ש קמרון
מנהל ד"ר מישל בלאיש - מנהל המכון הווטרינרי
טלפון 03-9681682
פקס 03-9605293
דואר אלקטרוני michelb@moag.gov.il
קו מפריד

ראשיתו של המכון הווטרינרי בשתי מעבדות איבחון עוד מימי המנדט הבריטי - האחת בתל-אביב והשניה בחיפה.
בשנת 1957 אוחדו שתי המעבדות למכון אחד שהוקם באתר בית -דגן בראשותו של פרופ' א.קמרון שהיה מנהלו הראשון ומעצב דמותו.

המכון הווטרינרי קמרון (להלן המכון) מהווה את הזרוע האבחונית והמחקרית של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
לרשימה המלאה
המכון הווטרינרי
חדשות
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
15/09/2014
יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
14/09/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים