Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מעבדה לביקורת תרכיבים
מנהל (מ"מ) ד"ר יבגני חיניץ
טלפון 03-9681696
פקס 03-9681702
דואר אלקטרוני vaccine@moag.gov.il
קו מפריד

המעבדה לביקורת תרכיבים מבצעת רישום ובדיקה תרכיבים המיועדים לשימוש וטרינרי.

החזקת וייצור תרכיבים לשימוש וטרינרי מבוצעים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניזמים, תרכיבים ומעבירים), תשל"ה-1975.

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם אולגה זלסקי למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר מיכאל סימנוב למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה