Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
מנהל פרופ' אלעד דניאל
טלפון 03-9681688
פקס 03-9601578
דואר אלקטרוני daniel.elad@gmail.com
קו מפריד

מבנה החטיבה לבקטריולוגיה

החטיבה כוללת את המעבדות הבאות:
א. 
המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית.
ב.  המעבדה להיגיינה של מזון מן החי ולחי.
ג. 
המעבדה לשאריות  כימיות.
ד. 
המעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג. 

מטרות החטיבה לבקטריולוגיה

 • אבחון שוטף של מחלות זיהומיות הנגרמות על ידי חיידקים, פטריות (ורעלנים).
 • מחקר וסקרים בנושאי פרמקודינאמיקה ויעילותן של תרופות.
 • בדיקות יעילות של תכשירי חיטוי ורישומם.
 • בדיקות שאריות וחומרים מעכבים במוצרים מן החי.
 • בדיקות לאיכות מיקרוביאלית של מזון ודגים.
 • בדיקות איכות כללית של דגים ומוצריהם (טיב דגה) ושל חלב ומוצריו.
 • מרכזים ארציים ורפרנטיים לברוצלוזיס, בוטוליזם ולשאריות ביולוגיות במוצרי מזון.
 • מאגר של זנים רפרנטיים, ברוצלוזיס ומחלות עטין.

המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית

 • מעבדה לברוצלוזיס כולל מרכז ארצי ומעבדת ייחוס בין-לאומית לברוצלה ומסונפת ל- .E.I.O.
 • מעבדה ליציבי חומצה ואנאארובים כולל מרכז ארצי לבוטוליזם.
 • מעבדה לגורמי הפלה כולל לפטוספירוזיס.
 • מעבדה למחלות עטין ומרכז ארצי לבריאות העטין.
 • מעבדה לאבחון בקטריולוגי ומיקולוגי כללי.

מטרות השירות

 • בידוד וזיהוי גורמי מחלה בקטריאליים ופטרייתיים ובחינת רגישותם לתרופות.
 • מחקר וסקרים בנושא זיהומים בקטריאליים ופטרייתיים.
 • יעוץ לרופאים בנושאי פעילות המעבדה.

למידע מורחב בתחום בקטריולוגיה ומיקולוגיה ווטרינרית קלינית

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם זינה ביידר למידע נוסף - לחץ כאן
שם מירי באום למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית