Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
מחלות חזירים
דלקת מוח הנגרמת מווירוס הניפא
זניבן הכיס (בחזירים)
תולעת התרמיל
דבר חזירים אפריקאי
דבר חזירים קלאסי
דלקת מדבקת של הקיבה והמעי
דלקת מנוונת של האף בחזיר
מחלת החזירים השלפוחיתית
מחלת טשן
סינדרום הרבייה והנשימה בחזירים