Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות
מנהל ד"ר מישל בלאיש - רופא וטרינר ראשי
טלפון 03-9681608
פקס 03-9681761
דואר אלקטרוני michelb@moag.gov.il
קו מפריד

פירוש המונח אפידמיולוגיה הינו מדע מגמת המחלות. המונח הנכון ביותר לגבי אפידמיולוגיה של מחלות בעלי חיים הינו אפיזואוטיולוגיה אולם מונח זה אינו בשימוש נרחב.

המחלקה מרכזת ועוקבת אחר דיווחי מחלות בבעלי חיים. המחלקה מסכמת התפרצויות ועוקבת אחר מגמת המחלות ומשווה אותן לשנים קודמות. המחלקה מפרסמת את מגמת המחלות בדיווחים תקופתיים לכלל הציבור והרופאים הווטרינריים.

המחלקה מדווחת על מצב תחלואת בעלי חיים בישראל באופן שוטף ובעת התפרצויות מיוחדות ל- O.I.E (שהוא הארגון הבינלאומי למחלות בבעלי חיים), לאיחוד האירופאי ולמדינות רלוונטיות נוספות.

המחלקה לאפידמיולוגיה מתרכזת בעיקר במחלות בעלי חיים מדבקות, בזואונוזות (מחלות המועברות מבעלי חיים לבני אדם) ובאלה שיש להן חשיבות כלכלית גדולה לענף בעלי חיים.

המחלקה מפיקה מפות בעת אירועי תחלואה בבעלי חיים. המפות מסייעות בקבלת החלטות בדבר שליטה במחלות ומניעת התפשטותן.

כמו כן, המפות מקנות כלים להבנת מגמות ההתפשטות של המחלות השונות.

בהתפרצויות חריגות, המחלקה מבצעת תחקירים אפידמיולוגיים (אפיזואוטיולוגיים) מקיפים על מנת להתחקות אחר מקור המחלה ולאן עלולה הייתה להתפשט.

קו מפריד
ד"ר מישל בלאיש
חדשות
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015
25/05/2016
דיווח המשך 27 ל-O.I.E ניוקסל - 22.5.16
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה -יולי-דצמבר 2015
06/04/2016
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים - יולי-דצמבר 2015