Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות
מנהל ד"ר מישל בלאיש - רופא וטרינר ראשי
טלפון 03-9681608
פקס 03-9681761
דואר אלקטרוני michelb@moag.gov.il
קו מפריד

פירוש המונח אפידמיולוגיה הינו מדע מגמת המחלות. המונח הנכון ביותר לגבי אפידמיולוגיה של מחלות בעלי חיים הינו אפיזואוטיולוגיה אולם מונח זה אינו בשימוש נרחב.

המחלקה מרכזת ועוקבת אחר דיווחי מחלות בבעלי חיים. המחלקה מסכמת התפרצויות ועוקבת אחר מגמת המחלות ומשווה אותן לשנים קודמות. המחלקה מפרסמת את מגמת המחלות בדיווחים תקופתיים לכלל הציבור והרופאים הווטרינריים.

המחלקה מדווחת על מצב תחלואת בעלי חיים בישראל באופן שוטף ובעת התפרצויות מיוחדות ל- O.I.E (שהוא הארגון הבינלאומי למחלות בבעלי חיים), לאיחוד האירופאי ולמדינות רלוונטיות נוספות.

המחלקה לאפידמיולוגיה מתרכזת בעיקר במחלות בעלי חיים מדבקות, בזואונוזות (מחלות המועברות מבעלי חיים לבני אדם) ובאלה שיש להן חשיבות כלכלית גדולה לענף בעלי חיים.

המחלקה מפיקה מפות בעת אירועי תחלואה בבעלי חיים. המפות מסייעות בקבלת החלטות בדבר שליטה במחלות ומניעת התפשטותן.

כמו כן, המפות מקנות כלים להבנת מגמות ההתפשטות של המחלות השונות.

בהתפרצויות חריגות, המחלקה מבצעת תחקירים אפידמיולוגיים (אפיזואוטיולוגיים) מקיפים על מנת להתחקות אחר מקור המחלה ולאן עלולה הייתה להתפשט.

קו מפריד
ד"ר מישל בלאיש
חדשות
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים
22/03/2015
דיווח המשך 16 ל-O.I.E ניוקסל - 19.3.15
16/02/2015
הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
15/02/2015
דיווח סופי - אבעבועות
12/02/2015
דיווח המשך 3 שפעת העופות
11/02/2015
שפעת עופות התגלתה בתרנגולי הודו בכפר ויתקין
05/02/2015
משרד החקלאות סיים את הטיפול בכל האתרים בהם התגלתה מחלת שפעת העופות בישראל באזור השרון
03/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 2 בפברואר
01/02/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 1 בפברואר 2015
29/01/2015
נציגי משרד החקלאות נפגשו עם מקביליהם ברשות הפלשתינאית בנושא שפעת העופות
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 25 בינואר 2015
25/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות - 23-24 בינואר 2015
25/01/2015
דיווח המשך 1 שפעת העופות
21/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות במושב אביאל - המתת העופות הסתיימה
19/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות במושב אביאל
18/01/2015
עדכון הטיפול בשפעת העופות, יום א' 18.1.2015
18/01/2015
דיווח דחוף - שפעת העופות
04/01/2015
דיווח המשך 1 אבעבועות
04/01/2015
הודעה דחופה - אנטרקס
01/01/2015
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים