Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
 
 
 
ועדת היגוי לשאריות ביולוגיות וכימיות במזון מן החי
קו מפריד

תפקיד הוועדה לייעץ למנהל השירותים הווטרינריים בנושאים הבאים:

1. קביעת הרמה המירבית של שאריות חומרים מסוימים (תרופות, תכשירי הדברה, ומזהמים סביבתיים) המותרות בבשר עוף, בקר, חזיר, צאן, ביצים, חלב, דגים ודבש.

2. קביעת תכנית הדגימה, דרכי האיסוף, השינוע ושיטות הבדיקה.

3. בחינה, הערכת תוצאות ומסקנות מהסקר שבוצע בתחום במהלך השנה החולפת.

קו מפריד